Sikargårdens historia

Gården avstyckades som Tomtebo 1865 från dåvarande Värdshuset i Simonstorp beläget vid Simonstorps Kyrka. Huset ni ser i övre högra hörnet uppfördes 1867 och är det första hus som byggdes. Två flyglar ligger bakom huset ut mot sjön Fläten.

Under 20 år på 1800-talet ägdes fastigheten av Borgmästaren i Norrköping, Engelbrekt Grenander. Gården var välbärgad och det finns dokumenterat hur mycket korn och råg man skulle skänka till Fattighuset, beläget på andra sidan om kyrkan.

I början av 1900-talet köptes gården- efter tillstånd med vidhängande kungabrev utfärdat av kung Oskar II- av Doktorinnan Elisabeth Selmer från Danmark. Gården bytte namn till Sikargården. Namnet hämtades från Bibeln och är nämnt i berättelsen om Jesus resa till byn Sykar i Samarien.

Det berättas att fru Selmer hade en önskan om att ta emot hemvändande missionärer på Sikar och för detta ändamål uppfördes ett tvåvåningstorp med missionslokal i bottenvåningen. Huruvida det kom några missionärer eller ej till Sikar har ej gått att verifiera och strax efter att torpet stod färdigt skänktes gården till Helgelseförbundet.

Vi är framme vid 1938 och nu bestod gården av sex boningshus, ladugård och diverse andra byggnader. Det bodde både sommargäster och åretruntboende i de olika husen.

I början av 1960-talet bestämmer sig Helgelseförbundet för att säga upp alla hyresgäster. Gården byter namn till Sikars Ungdomsgård, det finns ca 100 bäddar för församlingsläger, bibelkurser, konfirmandläger osv. Man låter uppföra en sommarkyrka i slutet av -60-talet.

Verksamheten bedrevs fram till sommaren 1999 när man beslutar sig för att sälja Sikar.

Idag finns ca 65 bäddar på sommaren, några färre vintertid. Verksamheten idag är kurs/läger/konferens och vi arbetar både med självhushåll och helpension i olika former.

 

 
 

Adress: Sikargården, Simonstorp, 616 91  ÅBY Telefon & Fax: 011-880 60    Epost: info@sikargarden.se